Hypnosterapi - en kraftfull terapiform!

En undermedveten förändring.
Boka en session med Jack JohansenOm Jack Johansen

Varför hypnosterapi?

Därför att hypnosterapi är en psykoterapeutisk process som effektivt kan hjälpa att lösa upp emotionell problematik.

Hypnotisören kan hjälpa klienten in i ett hypnotiskt stadie av mental, avslappnat koncentration med fokuserad uppmärksamhet. Detta är en kommunikationsprocess med verbal navigation. 

I detta trance-liknande stadie kan hypnotisören i samklang med klienten blottlägga bortträngd material från det förflutna.Utifrån klienten problematik och önskemål riktas fokuset på det som emotionellt blockerar och hindra klienten.

I en hypnoanalytisk process arbetar vi oss i dessa mindre bra och emotionella låsningar. Sedan frigör vi den oönskade energi från dessa incidenter. Slutligen bygger vi upp ett nytt och värdefullt sätt att verka på. –

– Visste du att det är våra emotionella kopplingar som gör att vi reagerar och agerar som vi gör? Över tid har vi lärt oss massvis med kopplingar och som tur är så är de flesta till vår fördel. Men vår anknytningsmodell kan ligga oss till last med en hel del bortträngd emotionellt och destruktivt material.

Konsekvenser från vår anknytningsmodell gör att vi försöker efter bästa förmåga att på ett medvetet plan hantera vår livsväg. Detta utan att veta vilken enorm och emotionell kraft vi står inför!

Vare sig man väljer att tillskriva det hjärnan eller i våra termer det undermedvetna sinnet, så kan denna instans inte skilja på rätt och fel. Beroende på hur emotionellt laddad vår inlärning varit, så är det denna erfarenhet som det undermedvetna sinnet utgår ifrån.

Som du säkert förstår så kan vi inte rationelt eller analytiskt prata eller tänka bort problematiken. Detta beroende på att detta är en emotionell process, -och precis här kommer hypnosterapi in i bilden.

 

Bruce Lipton - 2009 - København

Bruce Lipton

2009 hade jag nöjet att under två dagar i Danmark träffa en av världens främsta stamcells forskare Bruce Lipton. Han är en amerikansk forskning och utvecklingsbiolog som är känd för sina åsikter och syn på epigenetik.

Anledningen till att jag blandar in honom i detta sammanhang är att han är den främsta inom cellebiologi och vi alla är ju byggd av celler. Det som är mest intressant är hur han kan visa hur kropp, sinne och själ hänger ihop. Vi har en tendens att tror att vi kan tänka oss från emotionell problematik. Vi behöver i stället lägga fokus på det som ligger runt cellen, dvs vårt sinne.

Som mänsklig varelse har vi en tendens att försöka tänka och förklara vår problematik, men det medvetna sinnet är inte kapabel till det. Bruce tillskriver vårt medvetna sinne med maximalt 5% resten ligger i vårt undermedvetna sinne. Denna del av vårt medvetna sinne är långsam och är lätt att överbelasta vilket inte sällan resultera i exempelvis utbrändhet eller ångest.

Vi är faktiskt född som en instinktiv och inte en tänkande rationell och analytisk varelse. Vi som människor har en förmåga att tro att allt startar med en tanke, sedan känsla och som till sist skall leda till ett beslut. Men vi går inte och funderar på när vi skall bli hungriga utan det är en känsla som leder fram till en tanke som sedan blir till ett beslut.

Faktum är att Bruce Lipton förespråkade hypnos som altanativ terapiform på detta konvent 2009!
Här kan du läsa lite mer om hypnosterapi!

Jack Johansen författare till boken: Dynamisk Emotionell Terapi

Hypnotisör Jack Johansen
Hypnos
Dynamisk Emotionell Terapeut
Hypnosterapeut

Utbilda dig till hypnotisör!

Läs vad andra tycker om hypnosutbildningen!

Ett internationellt samarbete med National Guild Of Hypnotists NHG.net

Besöksadress

– Mora – Finnsnäsvägen 31

Kontakta mig

Mobil: 0734209865
hypnos@jackjohansen.com